Twinkle the Kind Fairy | बोधकथा : ट्विंकल द काइंड परी

Twinkle the Kind Fairy

या कथेतून आमचा हेतू आहे मुलांना शिकवावे की दयाळूपणे वागणे आणि इतरांना मदत करणे, केवळ आपण ज्यांना मदत करतो त्यांनाच फायदा होत नाही, तर ते स्वतःला आनंद आणि समाधान देखील देते. हे मुलांना इतरांना मदत करण्याच्या संधी शोधण्यासाठी आणि नेहमी एक दयाळू आणि दयाळू व्यक्ती बनण्याचा प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित करते. एकंदरीत, कथा मुलांना दयाळूपणाची शक्ती … Read more