Speaker And Listener | बोधकथा: वक्ता आणि श्रोते

Speaker And Listener | बोधकथा: वक्ता आणि श्रोते

कथेचा अभिप्रेत संदेश किंवा नैतिकता हा आहे की इतरांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि जगाबद्दल आणि स्वतःबद्दल सखोल समजून घेण्यासाठी एखाद्याने ते जितके बोलतात तितके ऐकले पाहिजे. हे यावर जोर देते की ऐकणे हे एक महत्त्वाचे कौशल्य आहे ज्यामुळे चांगले संप्रेषण आणि समजूतदारता येते आणि शेवटी आम्हाला आपल्या सभोवतालच्या लोकांशी आणि जगाशी अधिक चांगले … Read more

Twinkle the Kind Fairy | बोधकथा : ट्विंकल द काइंड परी

Twinkle the Kind Fairy

या कथेतून आमचा हेतू आहे मुलांना शिकवावे की दयाळूपणे वागणे आणि इतरांना मदत करणे, केवळ आपण ज्यांना मदत करतो त्यांनाच फायदा होत नाही, तर ते स्वतःला आनंद आणि समाधान देखील देते. हे मुलांना इतरांना मदत करण्याच्या संधी शोधण्यासाठी आणि नेहमी एक दयाळू आणि दयाळू व्यक्ती बनण्याचा प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित करते. एकंदरीत, कथा मुलांना दयाळूपणाची शक्ती … Read more