भगवान शिव जन्म कथा | Lord Shiva Born Story

Lord Shiva Born Story,.Lord Shiva birth place, How was Shiva born, Lord Shiva birth date, Who is the father of Lord Shiva, who is the father of lord shiva, vishnu and brahma, When was Lord Shiva born and died,

Lord Shiva Born Story-आपला प्रिय भगवान शिव जन्माला आलेला नाही, तो स्वयंस्वरूप आहे. पण त्यांच्या उत्पत्तीचा तपशील पुराणात सापडतो. विष्णु पुराणानुसार, ब्रह्मदेवाचा जन्म भगवान विष्णूच्या कमळाच्या नाभीतून झाला तर शिवाचा जन्म भगवान विष्णूच्या कपाळाच्या तेजातून झाला असे म्हटले जाते. विष्णु पुराणानुसार, कपाळाच्या तेजामुळे शिव नेहमी योगमुद्रेत राहतात. श्रीमद्भागवतानुसार, एकदा जेव्हा अहंकाराने भारावलेले भगवान विष्णू आणि … Read more