गुहेतलं गूढ-Marathi Ghost | Jungle Marathi Story For Kids

jungle marathi story cave

गेले दहा दिवस वसंतवनात एकाच गोष्टीची चर्चा होत होती आणि ती म्हणजे गुहेतल्या गूढ कोड्यांची. वसंतवनातले सगळे प्राणी हैराण झाले होते. सिंहमहाराजांना तर रात्र-रात्र झोप येत नव्हती, पण करणार काय? गुहेतल्या त्या विचित्र कोड्यांची उत्तरं कुणालाच देता येत नव्हती… मार्ग सापडत नव्हता… राज्यात हुशार प्राणी नव्हते असं नव्हतं… पण जे काही दहा-बारा हुशार प्राणी होते… … Read more