एक शहाणा माणूस | Moral Stories In Marathi

बर्‍याचदा गोष्टी आपण जसे आहोत तसे पाहत नाही तर आपण जसे आहोत तसे पाहत असतो.

ही गोष्ट आहे एका शहाण्या माणसाची, जो त्याच्या गावाबाहेर बसला होता. एका प्रवाशाने त्या व्यक्तीला विचारले, या गावात कोणते लोक राहतात कारण मी माझे गाव सोडून दुसऱ्या गावात स्थायिक होण्याचा विचार करत आहे.

तेव्हा त्या शहाण्याने विचारले, तुम्हाला ज्या गावात जायचे आहे तेथे लोक कसे राहतात?

तो माणूस म्हणाला, ते स्वार्थी, क्रूर आणि उद्धट आहेत.

ज्ञानी माणसाने उत्तर दिले की या गावातही असे लोक राहतात.

काही वेळाने दुसरा प्रवासी तिथे आला आणि त्याने शहाण्याला तोच प्रश्न विचारला. त्या शहाण्याने त्यालाही विचारले, तुला जे गाव सोडायचे आहे, त्या गावात लोक कसे राहतात?

प्रवाशाने उत्तर दिले, तिथले लोक सभ्य, दयाळू आणि एकमेकांना मदत करणारे आहेत. तेव्हा तो शहाणा म्हणाला, तुम्हाला या गावातही असे लोक सापडतील.

साधारणपणे आपण जग जसे आहे तसे पाहत नाही तर आपण जसे आहोत तसे पाहतो.

बोध

एक शहाणा माणूस बहुतेक प्रकरणांमध्ये, इतर लोकांचे वर्तन आपल्या स्वतःच्या वर्तनाचे प्रतिबिंब असते.

जर आपला हेतू चांगला असेल तर आपण इतरांचे हेतू चांगले मानतो. जर आपला हेतू वाईट असेल तर आपण इतरांचे हेतू वाईट समजतो.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.