इतरांच्या भावना समजून घेणे | Moral Stories In Marathi

Moral Stories In Marathi: एक मूल कुत्र्याच्या पिल्लाला विकत घेण्यासाठी पाळीव प्राण्यांच्या दुकानात गेले. तेथे चार पिल्ले एकत्र बसली होती, प्रत्येकाची किंमत $50 होती. कोपऱ्यात एक पिल्लू बसले होते.

मुलाला हे जाणून घ्यायचे होते की तो त्या विकल्या गेलेल्या पिल्लांपैकी एक आहे का आणि तो एकटा का बसला होता?

दुकानदाराने उत्तर दिले की तो त्यापैकी एक आहे परंतु अपंग आहे आणि विक्रीसाठी नाही.

मुलाने विचारले त्यात काय कमी आहे?

दुकानदाराने सांगितले की, या पिल्लाचा एक पाय जन्मापासूनच पूर्णपणे खराब आहे आणि त्याच्या शेपटीजवळच्या अवयवात दोष आहे. मुलाने विचारले त्याचे काय करणार?

तर त्याचे उत्तर असे होते की कायमची झोप उडवली जाईल. त्या मुलाने दुकानदाराला विचारले की तो पिल्लासोबत खेळू शकतो का? दुकानदार म्हणाला का नाही.

मुलाने पिल्लाला आपल्या मांडीत घेतले आणि पिल्लू त्याचे कान चाटू लागले.

मुलाने त्याच वेळी ठरवले की तो तेच पिल्लू विकत घेईल. दुकानदार म्हणाला, विक्रीसाठी नाही, पण मुलाने हट्ट धरायला सुरुवात केली.

यावर दुकानदाराने होकार दिला. मुलाने दुकानदाराला $2 दिले आणि उरलेले $48 गोळा करण्यासाठी आईकडे धाव घेतली. तो नुकताच दारापाशी पोहोचला होता तेव्हा दुकानदार जोरात म्हणाला, मला समजत नाही की तुम्ही या पिल्लासाठी इतके डॉलर का खर्च करत आहात, जेव्हा तुम्ही तेवढ्याच डॉलर्समध्ये एक चांगले पिल्लू खरेदी करू शकता. मुलगा काही बोलला नाही.

त्याने त्याच्या डाव्या पायावरची पॅन्ट उचलली, ज्यावर ब्रेस होती. दुकानदार म्हणाला, मला समजले तुम्ही हे पिल्लू घेऊ शकता. याला म्हणतात इतरांच्या भावना समजून घेणे.

बोध

इतरांच्या भावना समजून घेणे कथेची नैतिकता अशी आहे की, विशेषतः वैयक्तिक फायद्यासाठी एखाद्याला फसवणे योग्य नाही. या प्रकरणात, मुलगा आजारी पिल्लाला नफ्यासाठी विकण्याचा प्रयत्न करीत होता, जे अनैतिक आहे. दुकानदाराने पिल्लू विकत घेण्यास नकार दिल्याने एक मजबूत संदेश गेला की प्रामाणिकपणा आणि सचोटी आवश्यक आहे आणि एखाद्याने कधीही इतरांना फसवण्याचा किंवा फसवण्याचा प्रयत्न करू नये. कथेत पाळीव प्राणी विकताना किंवा खरेदी करताना जबाबदार असण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले आहे, कारण ते जिवंत प्राणी आहेत ज्यांना योग्य काळजी आणि लक्ष देणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.