बाहुल्यांचे घर | Marathi Stories For Kids

Marathi Stories For Kids : संध्याकाळचे तीन वाजले होते. रिंकू तिच्या घराच्या मागच्या अंगणात उभी होती. ती तिची मैत्रीण नीलमची वाट पाहत होती जी तिच्यासोबत खेळणार होती.

नीलम लवकरच आली. काही काळ दोघेही कॉम्प्युटर गेम खेळले, मग दोघांनीही बाहुलीचे घर बांधायचे ठरवले.

नीलमने वस्तू गोळा केल्या आणि रिंकूने तिला घरातून बरीच खेळणी आणली.

डौलचे घर बांधू लागले. तीन खोल्या बांधल्या. त्यापैकी एक ड्रॉइंग रम होती.

त्यात एक छोटा सोफा ठेवला होता. एका टेबलावर सुंदर पुष्पगुच्छ सजवल्यानंतर, नंतर बेडरूम बनविली गेली.

बाहुली बेडवर ठेवली होती. जवळ एक कपाट आणि काही पुस्तके ठेवली होती.

स्वयंपाकघरात बरीच भांडी इकडे तिकडे पसरलेली होती. साफसफाईसाठी महारी नेमण्यात आले होते. घराच्या मुख्य दारात कुत्र्याला बसवलं होतं.

मग दरवाज्यापासून काही अंतरावर रस्ता बनवून त्यावर मोटार, बस, ट्रक आणि पादचाऱ्यांना इकडे-तिकडे उभे करण्यात आले.

बाहुली घर नुकतेच तयार आहे.

दोन्ही मित्र घर बांधण्यात इतके मग्न झाले होते की त्यांनी वेळेकडे लक्ष दिले नाही.

शेजारच्या घरात उभी असलेली मोना त्या दोघांकडे बघत असताना त्याच्या लक्षात आलं.

संध्याकाळ मावळतीला आली होती. घरातून आईने दोघांना नाश्ता करायला बोलावले. दोघेही लगेच घराकडे निघाले. मोना ही संधी शोधत होती.

यापूर्वीही तिने रिंकूचे बाहुलीचे घर अनेकदा फोडले होते.

रिंकू एवढं सुंदर बाहुली घर कसं करू शकली याचा त्याला हेवा वाटत होता. नाश्ता करून नीलम तिच्या घरी गेली.

रिंकू घराच्या मागच्या अंगणात आली तेव्हा तिच्या बाहुलीचे घर तुटलेले दिसले. एक-दोन खेळणीही तुटलेली आहेत.

हे काम मोनाशिवाय दुसरे कोणी करू शकत नाही हे तिला समजले.

आपले बाहुली घर तुटल्याचे त्याला खूप वाईट वाटले. त्याच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. त्याची तासाभराची मेहनत मोनाने एका मिनिटात उध्वस्त केली. मोनाने यापूर्वीही अनेकदा असे केले होते.

तिने रागाने ठरवले की ती मोनाचा बदला घेईल.

दुसऱ्या दिवशी सकाळपासूनच मोना तिची बाहुली घर बनवण्यात व्यस्त होती. जेव्हा रिंकूने मोनाला बाहुलीचे घर बांधताना पाहिले तेव्हा तिने मोनाचे बाहुली घर तोडून मोनाचा बदला घेण्याचे ठरवले.

मोना बरेच तास आपले बाहुली घर बांधण्यात व्यस्त होती.

तिच्याकडे रिंकूइतकी छान खेळणी नव्हती, त्यामुळे रिंकूच्या बाहुलीच्या घरापेक्षा तिचं बाहुलीचं घर जास्त सुंदर होतं.

तसे, मोनाने ते घर मोठ्या आवडीने आणि समर्पणाने बांधले होते. घर बांधून झाल्यावर ती तिच्या घरी गेली.

आत जाताच रिंकू गुपचूप मोनाच्या घराच्या कंपाऊंडमध्ये घुसली आणि तिची बाहुली घराची मोडतोड करून लगेचच तिच्या घरी गेली.

रिंकू विचार करत होती की असे केल्याने तिचे हृदय थंड होईल. पण चोरी करून कोणाची मेहनत व्यर्थ बनवल्यावर कोणी सुखी होऊ शकतो का? रिंकूचा गोंधळ इतका वाढला की त्याने दुपारी जेवणही केले नाही. जेव्हा ती मम्मी आणि पापासोबत टेबलावर जेवायला बसली तेव्हा तिला तोंडभर गिळणे कठीण झाले.

मम्मीने विचारले, रिंकू काय बात आहे? पण ती गप्पच राहिली.

मम्मीला वाटलं, कदाचित उन्हात जास्त वेळ खेळल्यामुळे रिंकू सुस्त आहे. तिने रिंकूला आराम करायला तिच्या खोलीत झोपायला लावलं. पण रिंकू मोना आणि तिच्या बाहुलीच्या घराचा विचार करत होती. मोनाचे बाहुली घर तोडण्यात तो खूप दोषी होता. ती विचार करत होती, मी मोनासोबत जमलो नाही तर? आणि मग वाईटाशी वाईट करून फायदा? या विचारात रिंकू बराच वेळ बाजू बदलत राहिली. पलीकडे मम्मी आणि पप्पा जेवण करून त्यांच्या खोलीत झोपले होते. घरात शांतता पसरली होती.

रिंकू हळूच तिच्या खोलीतून निघून मोनाच्या घराच्या अंगणात गेली. तरीही मोनाच्या घराचा मागचा दरवाजा बंद होता. मोनाचे उध्वस्त बाहुली घर रिंकूकडे टक लावून पाहत होते.

रिंकूला वाटलं की बाहुली घर उठणार आहे आणि म्हणेल माझं घर तोडून तुला काय मिळालं? रिंकूने लगेच बाहुली उचलली आणि धूळ उडवली आणि खूप वेळ ती आवडली. रिंकू तिचे बाहुलीचे घर उद्ध्वस्त करू शकते याची मोनाने कल्पनाही केली नसेल. ही जाणीव रिंकूला खूप लाजत होती. आपल्या कृत्याचे प्रायश्चित कसे करावे हे रिंकूला समजत नव्हते.

खूप विचार केल्यावर रिंकूच्या मनात एक कल्पना आली. तिने ठरवले की ती तिच्या खेळण्यांनी मोनाचे बाहुली घर बनवायची.

ती लगेच तिच्या घराच्या मागच्या अंगणात आली आणि खेळणी घेऊन मोनाच्या घराच्या कंपाउंडमध्ये पोहोचली. आधी मोठे अंगण, ड्रॉईंग रूम, झोपण्याची खोली आणि नंतर स्वयंपाकघर बनवले. आदल्या दिवशी त्याने आणि नीलमने जे केले होते तसेच सर्व काही होते. घराच्या रक्षणासाठी कुत्राही तैनात करण्यात आला होता.

रिंकू तिच्या कामात इतकी व्यस्त होती की तिचा वेळेचा मागोवा चुकला. त्यालाही मोना तिकडे येण्याचा आवाज आला नाही. मोनाने तिच्या घराचा दरवाजा उघडला तेव्हा तिला रिंकू तिच्या बाहुली घराजवळ काहीतरी करताना दिसली. हे पाहून मोना आश्चर्यचकित झाली. रिंकूला तिच्या खेळण्यांनी बाहुली बनवताना पाहून त्याचे आश्चर्य आणखीच वाढले.

मोना विचार करू लागली की जेव्हाही तिला संधी मिळते तेव्हा ती रिंकूचे बाहुलीचे घर तोडते आणि तिथे एक रिंकू असते जी तिच्या बाहुल्यांचे घर स्वतःच्या खेळण्यांनी सजवते.

आता मोनाला तिच्या कृत्याचा पश्चाताप होत होता. ती विनाकारण सर्वांशी भांडत राहते. दरम्यान आवाज आल्यानंतर रिंकूने मागे वळून पाहिले. मोना काही बोलायच्या आधीच रिंकू म्हणाली, “मोना, मला माफ कर”. मी दुपारी तुझे बाहुली घर तोडले. तुझ्यावर सूड उगवण्याच्या उद्देशाने मी हे केले, पण तुझे बाहुलीचे घर फोडून मला खूप वाईट वाटले.

दुपारभर मी माझ्या कृत्याचे प्रायश्चित कसे करावे याचा विचार करत राहिलो. म्हणूनच मी तुझे बाहुली घर पुन्हा बांधत होतो. मला आशा आहे की तू माझ्यावर रागावणार नाहीस आणि मला माफ करशील.

रिंकूने मोनाला सांगितलेले शब्द आतून खोलवर टोचत होते. आपल्या कृत्याचा त्याला आजपर्यंत पश्चाताप झाला नव्हता. पण रिंकूचे वागणे त्याला त्याच्या सर्व चुका मान्य करून रिंकूची माफी मागायला भाग पाडत होते. तर ती म्हणाली, “रिंकू, मी खूप वाईट मुलगी आहे. मी विनाकारण तुझ्याशी भांडत राहिलो आणि तुझे बाहुलीचे घर तोडले. पण आता मी तुला खात्री देतो की मी तुझे बाहुली घर कधीही तोडणार नाही किंवा तुझ्याशी किंवा इतर कोणाशीही भांडणार नाही.’ तू माझा मित्र आहेस ना? रिंकू नाही कशी म्हणते? त्या दिवसापासून दोघांची अतूट मैत्री झाली.

“वाईटाचा चांगल्याने विजय होतो” हे या कथेतून आपण शिकतो.

यासारखे आणखी पहा

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.