The Hidden Treasure Story In Marathi | मुलांसाठी बोध कथा:लपविलेल्या संपत्तीची कहाणी

The Hidden Treasure Story In Marathi

मित्रांनो, आम्ही या पोस्टमध्ये इसॉपच्या दंतकथेची लपलेली खजिना (The Hidden Treasure Story In Marathi) शेअर करत आहोत. ही कथा आहे एका शेतकऱ्याची आणि त्याच्या चार आळशी मुलांची . चार आळशी पुत्रांना शेतकरी कष्टाचा धडा कसा शिकवतो? जाणून घेण्यासाठी वाचा:  The Hidden Treasure Story In Marathi एका गावात एक शेतकरी राहत होता. त्याला चार मुलगे होते. शेतकरी कष्टाळू होता. पण त्याचे चारही मुलगे आळशी होते. शेतकरी त्यांना … Read more