जीवन एक प्रतिध्वनी आहे | Moral Stories In Marathi

Moral Stories In Marathi

Moral Stories In Marathi: एका लहान मुलाला त्याच्या आईचा राग आला आणि “आय हेट यू” असे ओरडू लागले. त्यानंतर फटकारण्याच्या भीतीने तो घरातून पळून गेला. तो टेकड्यांवर गेला आणि ओरडू लागला, “आय हेट यू, आय हेट यू.” आणि तोच आवाज प्रतिध्वनीत झाला, “आय हेट यू, आय हेट यू.” आयुष्यात पहिल्यांदाच त्याला प्रतिध्वनी ऐकू आल्या. तो … Read more