❤️ अपूर्ण प्रेमाची अधुरी कहाणी | Marathi Love Story

Marathi Love Story: प्रेम ही अशी भावना आहे, जी प्रत्येकाला जाणवत नाही.

प्रेम म्हणजे ती भावना. ज्यात मन हरवून जावंसं वाटतं. मला ही भावना तुमच्याशी शेअर करायची आहे.

संध्याकाळ झाली होती मी माझ्या मित्राची वाट पाहत होतो. स्टेशनच्या बाहेर.

आमचा कुठेतरी बाहेर जायचा प्लॅन होता आणि मी लवकर पोहोचलो होतो.

काय करावे समजत नव्हते. मी स्टेशन जवळ जाऊन बसलो, मग असे काही घडले की माझ्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळणार होते.

मी स्टेशनच्या दिशेने बघत होतो की माझा मित्र आला की नाही, तेवढ्यात माझी नजर एका मुलीवर पडली.

तिथे जो वेळ होता, तो काही काळ मी पूर्णपणे थांबला होता. विसरलो मी कुठे आहे मी का?

फक्त माझी नजर त्या मुलीवरून हटू शकली नाही आणि मी तिच्याकडे बघतच राहिलो.

तिचा निरागस चेहरा, तिचे छोटे छोटे डोळे, तिच्या निरागस चेहऱ्यावरचे निरागस हास्य जणू ती देवदूतच आहे.

ते प्रेम होतं का??

मला माहित नाही, फक्त माझे मन म्हणत होते की माझा मित्र काही वेळाने यावा की ही वेळ थांबली पाहिजे.

मला त्याचे नाव जाणून घ्यायचे होते. मला त्याच्याबद्दल खूप काही जाणून घ्यायचे होते, पण ते कसे करावे हे मला समजत नव्हते.

मला काहीच समजत नव्हते तेव्हा मी फक्त देवाकडे प्रार्थना केली की मला माझ्या आयुष्यात ही मुलगी हवी आहे.

ती निघून जात होती. मला त्याला माझ्या नजरेपासून दूर ठेवावे लागले. त्याच्याशी बोलायचं होतं. त्याच्याशी मैत्री करून माझ्या मनातील गोष्ट सांगायची होती.

पण कसे ???

हाच प्रश्न माझ्या मनात पुन्हा पुन्हा येत होता आणि मला अस्वस्थ करत होता.

मला पुन्हा वाटलं की ते नाव डोळ्यांसमोरून जाण्याआधी मला कळलं तर मी माझा होईन आणि कदाचित देवाने माझ्यासाठीच ते पाठवलं असावं, तर मला समजेल की देवाने चमत्कार केला आहे.. मधून आवाज आला. मागे, प्रिय, मी येथे आहे

मग तिने मागे वळून बघितले तर मला तिथून एक मुलगी हाक मारताना दिसली आणि ती तिच्या जवळ गेली..तेव्हा मला समजले कि त्या मुलीचे नाव प्रिया आहे.

मला आनंद झाला आणि त्या मुलीचे आभार मानावेसे वाटले कारण तिच्यामुळे मला तिचे नाव कळले.

तेव्हाच मी ठरवले की आता तिला माझे बनवायचे आहे, तिला माझ्या आयुष्यात आणायचे आहे.

तेवढ्यात मी त्याच्या मागे जाऊ लागलो कि अचानक मागून एक हात आला.

मी मागे वळून पाहिले तर माझा मित्र आला होता. आता मी काय करू, मला समजत नव्हते..काय सांगू त्याला..कसे नकार देऊ?..मी त्याच्या मागे कसे जाऊ?

मी असाच विचार करत राहिलो तोपर्यंत ती माझ्या नजरेतून निघून गेली होती जणू माझे मन रडायला लागले होते आणि तेव्हाच जणू सर्व काही स्वप्नवत आहे असे वाटले, डोळे उघडले आणि स्वप्न भंगले.

मी माझ्या मित्रासोबत तिथून निघालो पण त्याच्याबद्दलच विचार करत राहिलो.

जणू माझे मन आता त्याचा विचार सोडायला तयार नव्हते.

दुसऱ्या दिवशी कॉलेजची तयारी करून कॉलेजला पोहोचलो.

आणि जाऊन बाकावर बसलो.. मग मित्राने फोन केला आणि म्हणाला, बघा आमच्या कॉलेजमध्ये नवीन मुलगी आली आहे.

माझे मन अजूनही त्याच्या विचारात मग्न होते. त्याचा चेहरा माझ्या नजरेतून हटत नव्हता… तो मला पुन्हा पुन्हा हाक मारत होता.

म्हणूनच मला राग आला आणि मी थांबल्यावर त्याच्याशी बोलणार होतो.

जणू काही माझे डोळे पुन्हा स्वप्नात गेले. मी पाहिले की ती तिची होती.

जणू माझ्या आनंदाला काही सीमाच नाही, मला स्वतःला थांबवता येत नव्हते आणि मला समजत नव्हते की काय करावे?

मी काय बोलू शकलो, मी फक्त जाऊन माझ्या मैत्रिणीला मिठी मारली..आणि हसायला लागलो…तेव्हाच मला कळले की आज पहिल्या दिवशी कॉलेजमध्ये आलेली ती नवीन मुलगी होती.

जणू मी हवेत उडू लागलो..मग एके दिवशी मी माझ्या मित्राला सांगितले की हे असे आहे..तो म्हणाला जा आणि तुझ्या मनात काय आहे ते त्याला सांग..

पण मला भीती वाटत होती. ती काय म्हणेल… तिला काय वाटेल… हा विचार मी नेहमी थांबवायचो.

माझे बोलणे ऐकून तो माझ्यापासून दूर जाईल असे मला वाटायचे.

मला त्याच्यापासून दूर राहायचे नव्हते.

मला समजले की कदाचित तीही मला आवडली असेल. पण ती कधीच काही बोलायची नाही. तो माझ्या मनाचा विचार करतो

त्याच्यासाठी मी काही नाही. पण त्याला कसं कळलं की मी पहिल्याच नजरेत माझं मन त्याला दिलं होतं.

दिवस निघून गेले आम्ही एकत्र राहायचो आणि एका चांगल्या मित्रासारखं बोलायचो..पण त्याला आणि ना त्याला काही बोलायची हिम्मत माझ्यात नव्हती….वेळ निघून गेला आणि आमचा अभ्यास पूर्ण झाला.

पण तरीही माझ्या मनात पहिलं आणि शेवटचं प्रेम त्याच्यासाठी होतं आणि कदाचित त्याच्यासाठीही. आणि या मार्गाने

आम्हा सगळ्यांना वेगवेगळ्या कंपनीत नोकऱ्या मिळाल्या होत्या, म्हणूनच एक दिवस मला वाटलं की आता तेच झालं.. मी उद्या त्याच्याकडे जाऊन माझ्या मनातल्या गोष्टी सांगेन.

देईल….दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठलो आणि मी तिला फोन केला आणि मला तिला भेटायचे आहे असे सांगितले.. तिने भेटण्यासाठी हो म्हणाली आणि त्यामुळे मला खूप आनंद झाला.

आम्ही एक वेळ ठरवली होती आणि मी वेळेआधी त्याची वाट पाहत होतो….तेव्हा माझी नजर त्याच्यावर पडली..तेच कपडे..तेच बॅग..

तेच छोटे छोटे डोळे आणि चेहऱ्यावर तेच गोड हसू, जणू वाटत होतं..पहिलाच दिवस..तिला मी पहिल्यांदा पाहिलं होतं..ती हळू हळू येत होती.

मी फक्त तिला पाहत होतो..मग ती जवळ येते..तेव्हा ती माझ्या समोर बसते..बस..मी तिला म्हणालो कि मला तिच्याशी काही बोलायचे आहे.

तेव्हाच ती पण म्हणाली कि मला पण तुला काही बोलायचे आहे… मी खुश झालो.. मला वाटले की आज ती पण तिच्या मनाचे बोलेल… मग मी तिला म्हणालो.

तू आधी बोल असं दिलं… तिने आधी बोलायला नकार दिला… पण मी फक्त आग्रह केला… तू आधी बोल आणि ती बोलणार होती.

जणू माझा श्वास थांबला होता..त्याचं ऐकण्यासाठी…सगळं थांबलं होतं…फक्त मला आणि त्याचं सारखं वाटत होतं..आजूबाजूला अजून काही नाही…पुन्हा

त्याने त्याच्या पिशवीतून एक कार्ड काढले..आणि मला दिले…त्या क्षणी.

तो पहिलाच क्षण..जेव्हा वाटलं मला स्वप्न पडलं..आणि स्वप्न भंगलं

गेली…त्या कार्डात तिच्या लग्नाचं आमंत्रण होतं…तेच…मग काय…सगळं तिथेच थांबलं….कदाचित तिला माझ्या मनाची गोष्ट सांगायला मला खूप वेळ लागला…खूप उशीर झाला…मग त्याने मला विचारलं..काय केलं? तुला म्हणायचे आहे का?

तेव्हा मी काय बोलले असते..प्रकरण बदलले..आणि ती निघून गेली…आणि मी तिथेच बसून राहिलो….तिला माझे बनवण्याचे मला फक्त एक स्वप्न होते..मी तुटले….त्या दिवशी आणि

पहिला दिवस… जणू माझ्या आयुष्यात का आला होता, मला अजूनही ही गोष्ट समजली नाही….

पहिला दिवस सुद्धा स्वप्नासारखा आला आणि काही वेळाने तुटला… आणि आजचा हा क्षण.. जो पुन्हा स्वप्न बनला आणि क्षणात तुटला……

म्हणूनच मित्रांनो, मनातलं सांगायला उशीर करू नका… नाहीतर इतका उशीर होईल की…. तुम्हाला तुमचं प्रेम फक्त स्वप्नातच करावं लागेल…

तसेच वाचा

❤️ प्रेमाचे चुंबन | Marathi Love Story

❤️ प्रेमापासून लग्नापर्यंतचा प्रवास | Marathi Love Story

❤️ नवरा बायकोचे खरे प्रेम | Marathi Love Story

❤️ क्षणभर भेटणे आणि प्रेमात पडणे | Marathi Love Story

❤️ राज आणि काजल | Marathi Love Story

3 thoughts on “❤️ अपूर्ण प्रेमाची अधुरी कहाणी | Marathi Love Story”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.